Examene

BACALAUREAT 2019

Calendarul examenului de bacalaureat național – 2019, sesiunea iunie-iulie - vizualizare document

Lista disciplinelor - vizualizare document

Metodologie de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - vizualizare document

Ordin MEN - vizualizare document

Procedura 26651 din 14.02.2019 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare - vizualizare

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VI -a 2019

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare document

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a - vizualizare document

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VIII -a 2019

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare document

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a - vizualizare document
Ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale - vizualizare document

Procedura 26651 din 14.02.2019 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare -vizualizare

ADMITERE 2019

Calendarul admiterii 2019 - vizualizare document

Probe de aptitudini - vizualizare document

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea ăn liceele vocaţionale - vizualizare document

Ordinul privind organizarea și deșfașurarea admiterii învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019 - vizualizare document

Titularizare 2019 -2020

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE ÎN ANUL SCOLAR 2019-2020 - document

METODOLOGIA CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020 - document

ORDIN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 - document

Modul Psihopedagogic

Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori  -  vizualizare

TOP
X