Proiecte Europene

Proiect Erasmus + nr. 2019-1-RO01-KA102-06 1640 Formarea pentru creşterea calităţii educaţiei timpurii
Jurnal de practică pedagogică + IX -X  Jurnal_Practică de specialitate 
Erasmus – IX – X – Practică de specialitate

 

 

PROIECTE EUROPENE IMPLEMENTATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Proiect de mobilităţi educaţie şcolară :  Erasmus + nr. 2020-1-RO01-KA101-078219, Şanse egale într-o şcoală incluzivă

COLEGIUL PEDAGOGIC ”VASILE LUPU”, IAȘI - DISEMINARE PROIECT -

COLEGIUL PEDAGOGIC ”VASILE LUPU”, IAȘI – DISEMINARE PROIECT

COLEGIUL PEDAGOGIC ”VASILE LUPU”, IAȘI - EDUCAŢIE INCLUZIVĂ - 

COLEGIUL PEDAGOGIC ”VASILE LUPU”, IAȘI – EDUCAŢIE INCLUZIVĂ

COLEGIUL PEDAGOGIC ”VASILE LUPU”, IAȘI - GHID DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ -

COLEGIUL PEDAGOGIC ”VASILE LUPU”, IAȘI – GHID DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ

IX -X  Jurnal_Practică_de_specialitate 
Erasmus – IX – X – Practică de specialitate

 

Training Coaching-Mentoring - Project 2018 – 1 – RO01 – KA101 - 047670 - 18-22.03.2019

https://www.youtube.com/watch?v=VLJ9Rmyb6N

PROIECTUL NR. 2018-1-R001-KA101-047670  Activități de Coaching și Mentorat pentru o inserție profesională eficientă a viitorilor învățători

TOP
X