Examene

 

REZULTATE FINALE ONPP 2022 IAŞI  - vizualizare

ÎN ATENȚIA ELEVILOR 

 În vederea participării la Olimpiada Naţională de pedagogie , proba B  - citeşte

 

ÎN ATENȚIA ELEVILOR

 PROGRAMUL OLIMPIADEI DE PEDAGOGIE - PSIHOLOGIE (LICEE PEDAGOGICE)

ÎN ATENȚIA ELEVILOR PARTICIPANȚI LA

OLIMPIADA NATIONALĂ DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE

ETAPA NAȚIONALĂ, PROBA A (scrisă) 18 APRILIE 2022

     Proba se va desfășura în ziua de 18 aprilie 2022, la Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu”. Elevii vor fi prezenți începând cu ora  9.00. Accesul în sală este permis pe baza de carte de identitate și carnet de elev, cu fotografie, vizat la zi.

Proba va dura 3 ore, intervalul orar 10.00 – 13.00, în sala clasei a V-a, parter.

REZULTATE FINALE LA OLIMPIADA DE PEDAGOGIE – PSIHOLOGIE ETAPA JUDEȚEANĂ – IAȘI, 2022

Rezultate clasele a IX-a şi a X-a - vezi rezultate

Rezultate clasele a XI-a şi a XII-a - vezi rezultate

Oferta școlară pentru anul 2022-2023:

1 clasă pregătitoare cu 22 elevi; (aplicaţia nu permite înscrierela la mai multe unităţi de învăţământ)
2 clase a V-a cu 52 elevi
3 clase a IX-a profil pedagogic, specializarea învățător - educatoare cu 72 elevi
2 clasă a IX-a profil pedagogic, specializarea educator-puericultor cu 48 elevi
1 clasă teologie romano-catolică cu 24 elevi

CLASA PREGĂTITOARE

Lista copiilor admiși  an școlar 2022-2023

STRĂZI ARONDATE COLEGIULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI - vizualizează

METODOLOGIE/CALENDAR PENTRU ÎNSCRIEREA COPIILOR  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
- pentru anul școlar 2022-2023 vizualizare

ANEXE LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
- pentru anul școlar 2022-2023 - vizualizare 

CRITERII DE DEPARTAJARE - vizualizare

MODEL CERERE ÎNSCRIERE CLASA PLEGĂTITOARE - descarcă cerere

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a II -a şi a VI -a 2022

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale - vizualizare

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VIII -a 2022

ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022 -vizualizare

ADMITERE CLASA a V a

ANUNŢ ÎNSCRIERE CLASA a V-a citeşte aici

ADMITERE 2022-2023

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  pentru anul școlar 2022-2023 -vizualizare

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE
APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE - vizualizare

ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023 - vizualizare

ATESTAT LIMBI MODERNE

ORDIN NR. 5460 DIN 31.08.2020  PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A EXAMENULUI DE ATRESTAT PENTRU PREDAREA UNEI LIMBI MODERNE DE CĂTRE ABSOLVENŢII CLASELOR CU PROFIL PEDAGOGIC - ÎNVĂŢĂTOR - EDUCATOARE - vizualizare

ATESTAT LIMBI MODERNE

ORDIN MEN NR. 4433 DIN 29.08.2014  PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC vizualizare

BACALAUREAT 2022

BACALAUREAT 2022

 Precizări examene naţionale

Adresa M.E.  nr.34245-20.10.2021 privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului şcolar 2021-2022 , de către absolvenţii învăţământului liceal,profesional şi postliceal - citeşte

ORDIN nr. 5.151/30 august 2021  privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022 -vizualizare

METODOLOGIE BACALAUREAT 2022   - vizualizare

LISTA DISCIPLINELOR DE BACALAUREAT - vizualizare

 

Titularizare 2022 -2023

Condiţia specifică necesară  pentru ocuparea unui post vacant  - vizualizare

Criterii necesare pentru obţinerea acordului directorului  de liceu pedagogic -vizualizare

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023 - vizualizare

Modul Psihopedagogic

Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori  -  vizualizare

TOP
X