Examene

Oferta școlară pentru anul 2021-2022:

1 clasă pregătitoare cu 22 elevi; (aplicaţia nu permite înscrierela la mai multe unităţi de învăţământ)
 1 clasa a V-a cu 26 elevi
 4 clase a IX-a profil pedagogic, specializarea învățător - educatoare cu 96 elevi
 1 clasă a IX-a profil pedagogic, specializarea educator-puericultor cu 24 elevi
 1 clasă teologie romano-catolică cu 24 elevi

CLASA PREGĂTITOARE

Lista copiilor admiși  an școlar 2021-2022 - vizualizare

STRĂZI ARONDATE COLEGIULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI - vizualizează

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
- pentru anul școlar 2021-2022 vizualizare

ANEXA NR. 1 LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
- pentru anul școlar 2021-2022 - vizualizare

MODEL CERERE ÎNSCRIERE CLASA PLEGĂTITOARE - descarcă cerere

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VI -a 2020

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale - vizualizare

 

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VIII -a 2021

ORDIN Nr. 5.149/30 august 2021  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2021 - 2022 -vizualizare

ADMITERE CLASA a V a

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, vă invită să consultaţi oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 - vezi anunţ

Model cerere înscriere  - descarcă

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - descarcă

ADMITERE 2022-2023

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL  pentru anul școlar 2022-2023 -vizualizare

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE
APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE - vizualizare

ORDIN nr. 5.150/30 august 2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023 - vizualizare

ATESTAT LIMBI MODERNE

ORDIN NR. 3663 DIN 14.04.2021 DE MODIFICARE A ORDINULUI NR. 5460 DIN 31.08.2020 - vizualizare

ORDIN NR. 5460 DIN 31.08.2020  PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A EXAMENULUI DE ATRESTAT PENTRU PREDAREA UNEI LIMBI MODERNE DE CĂTRE ABSOLVENŢII CLASELOR CU PROFIL PEDAGOGIC - ÎNVĂŢĂTOR - EDUCATOARE - vizualizare

ATESTAT LIMBI MODERNE

ORDIN MEC NR. 4450 DIN 05.06.2020 DE MODIFICARE A ORDINULUI  MEN NR. 4433 DIN 29.08.2014  - vizualizare

ORDIN MEN NR. 4433 DIN 29.08.2014  PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC vizualizare

BACALAUREAT 2022

BACALAUREAT 2022

 Precizări examene naţionale

Adresa M.E.  nr.34245-20.10.2021 privind susţinerea examenelor de finalizare a studiilor, în sesiunile anului şcolar 2021-2022 , de către absolvenţii învăţământului liceal,profesional şi postliceal - citeşte

ORDIN nr. 5.151/30 august 2021  privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2022 -vizualizare

 

 

 

 

 

Titularizare 2021 -2022

Condiţia specifică necesară  pentru ocuparea unui post vacant  - vizualizare

Criterii necesare pentru obţinerea acordului directorului  de liceu pedagogic -vizualizare

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 - vizualizare

Modul Psihopedagogic

Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori  -  vizualizare

TOP
X