Examene

Oferta școlară pentru anul 2023-2024:

2 clase pregătitoare cu 44 elevi; (aplicaţia nu permite înscrierela la mai multe unităţi de învăţământ)
1 clasă a V-a cu 26 elevi
5 clase a IX-a profil pedagogic, specializarea învățător - educatoare cu 120 elevi
1 clasă a IX-a profil pedagogic, specializarea educator-puericultor cu 24 elevi
1 clasă teologie romano-catolică cu 24 elevi

CLASA PREGĂTITOARE

Lista copiilor admiși  an școlar 2023-2024

STRĂZI ARONDATE COLEGIULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI - vizualizează

PLAN ŞCOLARIZARE CLASA PREGĂTITOARE - vizualizare

CALENDAR ÎNSCRIERE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR - vizualizare

ANEXE LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
- pentru anul școlar 2023-2024 - vizualizare 

CRITERII DE DEPARTAJARE - vizualizare

MODEL CERERE ÎNSCRIERE CLASA PLEGĂTITOARE - descarcă cerere

COMPLETARE FORMULAR ONLINE - https://inscriere.edu.ro

 

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a II -a, a IV -a, a VI -a

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale - vizualizare

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VIII -a

ORDIN Nr. 6151/31 august 2023  privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2023 - 2024 -vizualizare

ADMITERE CLASA a V a

ANUNŢ ÎNSCRIERE CLASA a V-a citeşte aici

ADMITERE 2024-2025

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE
APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE - vizualizare

ORDIN nr. 6154/ 6 septembrie 2023 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2024 - 2025 şi calendarul admiterii  - vizualizare

ATESTAT LIMBI MODERNE

ORDIN NR. 5460 DIN 31.08.2020  PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A EXAMENULUI DE ATRESTAT PENTRU PREDAREA UNEI LIMBI MODERNE DE CĂTRE ABSOLVENŢII CLASELOR CU PROFIL PEDAGOGIC - ÎNVĂŢĂTOR - EDUCATOARE - vizualizare

ATESTAT LIMBI MODERNE

ORDIN MEN NR. 4433 DIN 29.08.2014  PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC vizualizare

BACALAUREAT

BACALAUREAT 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 Precizări examene naţionale

ORDIN nr. 6156/2023  privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat şi calendarul examenului - 2024  -vizualizare

METODOLOGIE BACALAUREAT 2023   -

LISTA DISCIPLINELOR DE BACALAUREAT - vizualizare

LISTA CONCURSURILOR INTERNAŢIONALE ŞI OLIMPIADELOR PENTRU CARE SE POATE ECHIVALA PROBA SCRISĂ - vizualizare

Titularizare 2023 -2024

Condiţia specifică necesară  pentru ocuparea unui post vacant  - vizualizare

Criterii necesare pentru obţinerea acordului directorului  de liceu pedagogic -vizualizare

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 - vizualizare

CALENDARUL ETAPELOR DE MOBILITATE - vizualizare

CRITERIUL IV DETALIERE - vizualizare

FIŞĂ DE EVALUARE- vizualizare

Modul Psihopedagogic

Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori  -  vizualizare

TOP
X