Examene

Oferta școlară pentru anul 2021-2022:

1 clasă pregătitoare cu 22 elevi; (aplicaţia nu permite înscrierela la mai multe unităţi de învăţământ)
 1 clasa a V-a cu 26 elevi
 4 clase a IX-a profil pedagogic, specializarea învățător - educatoare cu 96 elevi
 1 clasă a IX-a profil pedagogic, specializarea educator-puericultor cu 24 elevi
 1 clasă teologie romano-catolică cu 24 elevi

CLASA PREGĂTITOARE

Lista copiilor admiși  an școlar 2021-2022 - vizualizare

STRĂZI ARONDATE COLEGIULUI PEDAGOGIC "VASILE LUPU" IAŞI - vizualizează

METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
- pentru anul școlar 2021-2022 vizualizare

ANEXA NR. 1 LA METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 
- pentru anul școlar 2021-2022 - vizualizare

MODEL CERERE ÎNSCRIERE CLASA PLEGĂTITOARE - descarcă cerere

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VI -a 2020

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare 

ORDIN privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale - vizualizare

 

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VIII -a 2021

ORDIN nr. 5455 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 - vizualizare

ADMITERE CLASA a V a

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași, vă invită să consultaţi oferta de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022 - vezi anunţ

Model cerere înscriere  - descarcă

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - descarcă

ADMITERE 2021-2022

MOD DE AFIȘAREA REZULTATELOR PENTRU PROBELE DE APTITUDINI - vizualizare

PROCEDURĂ- PAŞI DE URMAT PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ADMITERE - vizualizare

PROCEDURĂ ADMITERE ÎNVĂŢĂMÂNT VOCAŢIONAL - vizualizare

CERERE TIP - vizualizare

FIŞĂ DE APTITUDINI PENTRU ECHIVALAREA PROBELOR - link ME

Anexă la fişa de înscriere profil pedagogic - vizualizare

Anexă la fişa de înscriere profil teologic - vizualizare

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar

2021-2022 - vizualizare

O R D I N nr. 3721 din 23 aprilie 2021 pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 vizualizare

ORDIN nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 - vizualizare

PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE, PROFIL PEDAGOGIC - vizualizare

PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE, PROFIL TEOLOGIC - vizualizare

CALCULUL MEDIEI FINALE DE ADMITERE - vizualizare

În anul şcolar 2021 - 2022 locurile speciale pentru candidaţii romi, stabilite de către consiliul de admitere I.S.J. Iaşi sunt următoarele:

un loc la profilul pedagogic, specializarea educator-puericultor;

patru locuri la profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare;

un loc la profilul teologic, specializarea teologie romano-catolică

ATESTAT LIMBI MODERNE

ORDIN NR. 3663 DIN 14.04.2021 DE MODIFICARE A ORDINULUI NR. 5460 DIN 31.08.2020 - vizualizare

ORDIN NR. 5460 DIN 31.08.2020  PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A EXAMENULUI DE ATRESTAT PENTRU PREDAREA UNEI LIMBI MODERNE DE CĂTRE ABSOLVENŢII CLASELOR CU PROFIL PEDAGOGIC - ÎNVĂŢĂTOR - EDUCATOARE - vizualizare

ATESTAT LIMBI MODERNE

ORDIN MEC NR. 4450 DIN 05.06.2020 DE MODIFICARE A ORDINULUI  MEN NR. 4433 DIN 29.08.2014  - vizualizare

ORDIN MEN NR. 4433 DIN 29.08.2014  PENTRU APROBAREA METODOLOGIEI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂSURARE A EXAMENULUI DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL, FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL PEDAGOGIC vizualizare

BACALAUREAT 2021

ORDIN nr. 5453 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat  2021 - vizualizare

ORDIN Nr. 6063/2020 din 24 noiembrie 2020 vizualizare

LISTA DISCIPLINELOR la care se susţine examenul de bacalaureat 2021 vizualizare

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAŢIONAL - 2021 -vizualizare

METODOLOGIA de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - vizualizare

 

Titularizare 2021 -2022

Condiţia specifică necesară  pentru ocuparea unui post vacant  - vizualizare

Criterii necesare pentru obţinerea acordului directorului  de liceu pedagogic -vizualizare

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 - vizualizare

Modul Psihopedagogic

Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori  -  vizualizare

TOP
X