Examene

BACALAUREAT 2020

Calendarul examenului de bacalaureat național – 2020, sesiunea iunie-iulie - vizualizare 

Lista disciplinelor - vizualizare 

Metodologie de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - vizualizare document

Ordin MEN - vizualizare document

Procedura 26651 din 14.02.2019 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare - vizualizare

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VI -a 2020

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare document

O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a - vizualizare document

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VIII -a 2020

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare document

Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a - vizualizare document
Ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale - vizualizare document

Procedura 26651 din 14.02.2019 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare -vizualizare

ADMITERE 2020-2021

OFERTA ŞCOLARĂ 2020- 2021

OFERTA DE ŞCOLARIZARE CLASA a IX-a FILIERA VOCAŢIONALĂ este de 5 CLASE

  4 CLASE SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTOR- EDUCATOARE
  1  CLASĂ TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ

Calendarul admiterii 2020-2021 - vizualizare document

Calculul mediei de admitere - vizualizare document

Probe de aptitudini profil pedagogic - vizualizare document

Probe de aptitudini profil teologicvizualizare document

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale - vizualizare document

Ordinul privind organizarea și deșfașurarea admiterii învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 - vizualizare document

Ordinul de ministru 4317 din 2020 prin care a fost aprobat noul calendar al admiterii pe 2020-2021 - vizualizare

Titularizare 2020 -2021

CRITERII NECESARE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI - vezi document

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE ÎN ANUL SCOLAR 2020-2021 - document

METODOLOGIA CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 - document

ORDIN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 - document

Modul Psihopedagogic

Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori  -  vizualizare

TOP
X