Examene

BACALAUREAT 2020

ORDIN nr. 5453 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat  2021 - vizualizare

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VI -a 2020

Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare document

 

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VIII -a 2021

ORDIN nr. 5455 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021 - vizualizare

ADMITERE 2020-2021

ORDIN nr. 5457 din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 - vizualizare

Titularizare 2020 -2021

CRITERII NECESARE PENTRU OBȚINEREA ACORDULUI DIRECTORULUI - vezi document

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE ÎN ANUL SCOLAR 2020-2021 - document

METODOLOGIA CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 - document

ORDIN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 - pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 - document

Modul Psihopedagogic

Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori  -  vizualizare

TOP
X