Date școală

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020 - buget de întreţinere    - vizualizare

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020 - cheltuieli salariale    - vizualizare

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020 - buget de dezvoltare - vizualizare

COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ

Codul de etică profesională poate fi accesat aici - vizualizare

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRI CONSILIU ADMINISRAŢIE AN ŞCOLAR 2017 - 2018

HCA 1 / 8 septembrie 2017 - vizualizare

HCA 2 / 18 octombrie 2017 - vizualizare

HCA 3 / 28 noiembrie 2017 - vizualizare

HCA 4 / 5 decembrie 2017 - vizualizare

HCA 5 / 23 ianuarie 2018 - vizualizare

HCA 6 / 26 martie 2018 - vizualizare

HCA 7 / 23 aprilie 2018 - vizualizare

HOTĂRÂRI CONSILIU ADMINISRAŢIE AN ŞCOLAR 2018 - 2019

HCA 1 / 10 septembrie 2018 - vizualizare

HCA 2 / 15 octombrie 2018 - vizualizare

HCA 3 / 23 noiembrie 2018 - vizualizare

HCA 4 / 7 februarie 2019 - vizualizare

HCA 5 / 19 februarie 2019 - vizualizare

HCA 6 / 01 aprilie 2019 - vizualizare

HCA 7 / 12 aprilie 2019 - vizualizare

HCA 8 / 17 aprilie 2019 - vizualizare

HCA 9 / 15 mai 2019 - vizualizare

HCA 10 / 16 mai 2019 - vizualizare

HOTĂRÂRI CONSILIU ADMINISRAŢIE AN ŞCOLAR 2019 - 2020

HCA 1 / 16 septembrie 2019 - vizualizare

HCA 2 / 30 septembrie 2019 - vizualizare

HCA 3 / 22 octombrie 2019 - vizualizare

HCA 4 / 21 noiembrie2019 - vizualizare

HCA 5 / 19 decembrie 2019 - vizualizare

HCA 6 / 5 februarie 2020 - vizualizare

HCA 7 / 19 februarie 2020 - vizualizare

HCA 12 / 10 iunie 2020 - vizualizare

HCA 13 / 6 august 2020 - vizualizare

HOTĂRÂRI CONSILIU ADMINISRAŢIE AN ŞCOLAR 2020 - 2021

HCA 1 / 8  septembrie 2020 - vizualizare

HCA 2 / 23 septembrie 2020 - vizualizare

HCA 3 / 27 septembrie 2020 - vizualizare

HCA 4 / 09 octombrie 2020 - vizualizare

HCA 5 /16 octombrie 2020 - vizualizare

HCA 6 / 04 noiembrie 2020 - vizualizare

HCA 7 / 13 noiembrie 2020 - vizualizare

HCA 10 / 25 ianuarie 2021 - vizualizare

HCA 11 / 02 februarie 2021 - vizualizare

HCA 12 / 05 februarie 2021 - vizualizare

HCA 13 / 19 martie 2021 - vizualizare

HCA 14 / 01 aprilie 2021 - vizualizare

HCA 15 / 21 aprilie 2021 - vizualizare

HCA 16 / 29 aprilie 2021 - vizualizare

HCA 16 / 07 mai 2021 - vizualizare

HCA 18 / 18 mai 2021 - vizualizare

HCA 19 / 27 mai 2021 - vizualizare

HCA 20 / 16  iunie 2021 - vizualizare

HCA 21 / 13  august 2021 - vizualizare

HCA 22 / 07  septembrie 2021 - vizualizare

HCA 01 / 10  septembrie 2021 - vizualizare

 

Raport anual de evaluare internă a calităţii

Raport anual de evaluare internă a calităţii 2017 - 2018 - vizualizare

Raport anual de evaluare internă a calităţii 2018 - 2019 - vizualizare

Raport anual de evaluare internă a calităţii 2019 - 2020 - vizualizare

REGULAMENTE SPECIFICE

Regulament de Ordine Interioară - vizualizare

Regulament de organizare şi funcţionare - vizualizare

Regulament de Ordine Interioară - Internat Şcolar - vizualizare

DECLARAȚII AVERE

Declarație Avere și Interese 2017

Declarație Avere și Interese Director Ungureanu Mihaela - vizualizare

Declarație Avere și Interese Director Adj Irina Ofelia Cosovanu - vizualizare

Declarație Avere și Interese Contabil Șef Hriscu Maria - vizualizare

Declarație Avere și Interese Secretar șef Mihăilă Daniela - vizualizare

Declarație Avere și Interese 2018

Declarație Avere și Interese Director Ungureanu Mihaela - vizualizare

Declarație Avere și Interese Director Adj Irina Ofelia Cosovanu - vizualizare

Declarație Avere și Interese Contabil Șef Hriscu Maria - vizualizare

Declarație Avere și Interese Secretar șef Mihăilă Daniela - vizualizare

Declarație Avere și Interese 2019

Declarație Avere și Interese Director Ungureanu Mihaela - vizualizare

Declarație Avere și Interese Director Adj Irina Ofelia Cosovanu - vizualizare

Declarație Avere și Interese Contabil Șef Hriscu Maria - vizualizare

Declarație Avere și Interese Secretar șef Mihăilă Daniela - vizualizare

Declarație Avere și Interese 2020

Declarație Avere și Interese Director Ungureanu Mihaela - vizualizare

Declarație Avere și Interese Director Adj Irina Ofelia Cosovanu - vizualizare

Declarație Avere și Interese Contabil Șef Hriscu Maria - vizualizare

Declarație Avere și Interese Secretar șef Mihăilă Daniela - vizualizare

Declarație Avere și Interese 2021

Declarație Avere și Interese Director Irina Ofelia Cosovanu - vizualizare

Declarație Avere și Interese Director adjunct Tamaş Petru Sebastian - vizualizare

Declarație Avere și Interese Contabil Șef Hriscu Maria - vizualizare

Declarație Avere și Interese Secretar șef Mihăilă Daniela - vizualizare

ORGANIGRAMĂ

Personalul Unităţii

Venituri salariale - transparență la 30 septembrie 2020 - vizualizare

Venituri salariale - transparență la 30 martie 2021 - vizualizare

Venituri salariale - transparență la 30 septembrie 2021 - vizualizare

POSTURI SCOASE LA CONCURS

         Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi organizează concurs, în baza HG nr. 286/2011 și HG nr. 1027/2014, la sediul instituţiei din aleea Mihail Sadoveanu nr. 46, localitatea Iaşi, județul Iași,  în data de 9 noiembrie 2021, ora 9.00 proba scrisă și proba practică, 10 noiembrie 2021, ora 9,00 proba de interviu pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

  • 1 post administrator financiar;
  • 1 post de informatician;
  • 1 post de supraveghetor noapte;

Pentru o descriere detaliată privind datele de concurs şi tematica vă rugăm  să vizualizaţi fisierul  - vizualizare

 

Condiţii specifice necesare  pentru ocuparea unui post vacant avizat  - vizualizare

Condiţii specifice pentru obţinerea acordului directorului pentru ocuparea unui post vacant  - vizualizare

METODOLOGIA - CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 - vizualizare

Orarul clasei pregătitoare - vizualizare       

Orarul clasei a I-a - vizualizare

            Orarul clasei a II-a - vizualizare

            Orarul claselor 5 - 8 - vizualizare

        Orarul claselor a IX-a - vizualizare

        Orarul claselor a X-a - vizualizare

        Orarul claselor a XI-a - vizualizare

        Orarul claselor a XII-a - vizualizare

TOP
X